อันดับโรงเรียนไม่ให้นักเรียนแต่งไปรเวท

ข้อมูลจาก #1ธันวาบอกลาเครื่องแบบ

ประกาศ ! เรากำลังรวบรวมข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายอยู่ อาจใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อคัดแยกข้อมูลขยะออกจากระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก
อันดับที่ 1

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ถูกรายงาน 2,701 ครั้ง

อันดับที่ 2

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ถูกรายงาน 2,523 ครั้ง

อันดับที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนเวนต์

ถูกรายงาน 1,127 ครั้ง

อันดับที่ 4

โรงเรียนศรีราชา

ถูกรายงาน 528 ครั้ง

อันดับที่ 5

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ถูกรายงาน 278 ครั้ง

อันดับที่ 6

โรงเรียนสตรีวิทยา

ถูกรายงาน 211 ครั้ง

อันดับที่ 7

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ถูกรายงาน 183 ครั้ง

อันดับที่ 8

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

ถูกรายงาน 177 ครั้ง

อันดับที่ 9

โรงเรียนสารวิทยา

ถูกรายงาน 162 ครั้ง

อันดับที่ 10

โรงเรียนหอวัง

ถูกรายงาน 160 ครั้ง

อันดับอื่น ๆ

กำลังอัปเดต ...

กำลังอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคต

สามารถติดตาม นักเรียนเลว ได้ที่
ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก